Om osLær mere om frivilligcentret

PRIVATLIVSPOLITIK FOR Frivilligcenter Fredericia

Frivilligcenter Fredericias behandling af personoplysninger

Den europæiske persondataforordnings vigtigste formål er beskyttelsen af borgernes persondata, og det er er vigtigt for Frivilligcenter Fredericia, at vore medlemmer og brugere ved, at vi naturligvis passer godt på de persondata, vi indsamler og modtager som forening.

Borgere kan altid komme i Frivilligcentret uanmeldt og anonymt. Vi har tavshedspligt og man bliver ikke registreret nogen steder. Derfor har vi altid et sagligt formål, når vi behandler persondata, og vi begrænser behandlingen til det nødvendige i forhold til formålet. Vores privatlivspolitik beskriver, hvordan vi behandler personoplysninger, hvorfor vi opbevarer bestemte oplysninger, og hvem medlemmer/brugere kan henvende sig til, hvis de vil have slettet deres data.

PRIVATLIVSPOLITIK FOR Frivilligcenter Fredericia                                                                 Frivilligcenter Fredericia indsamler, opbevarer og behandler udelukkende personoplysninger til specifikke og saglige formål og ud fra frivilligcentrets legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige - eller når du beder os om det. 

SÅDAN BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER:                                                                                                                           Vi indsamler kun personoplysninger til specifikke og saglige formål. Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger:                                                                                                                                                                         Vores medlemmer er lokale frivillige foreninger og selvhjælpsorganisationer i Fredericia, der efter eget ønske har anmodet om medlemsskab af foreningen. Vi registrerer følgende oplysninger på vores medlemmer: organisationens navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og evt. hjemmeside. Derudover registrerer vi persondata i form af navn på formand for organisationen. Disse oplysninger offentliggøres på vores hjemmeside under ’Fredericias Sociale Vejviser Hvem-Hjælper-Hvem’ samt i en trykt udgave, der uddeles til interesserede borgere. Formålet hermed er at give et overblik over organisationer for borgere, der ønsker at komme i kontakt med lokale organisationer. 

Deltageroplysninger:                                                                                                                                                                             Ved kurser, events og arrangementer afholdt af Frivilligcenter Fredericia eller én af vores medlemsforeninger, hvor vi yder administrativ hjælp, indsamler vi følgende oplysninger: deltagernavn, hvilken forening deltageren kommer fra, tlf.nr. og/eller e-mailadresse, og postadresse i forbindelse med evt. kørsel. Disse oplysninger slettes efter senest 1 år.

Borgerhenvendelser:                                                                                                                                                                                     Er der borgere, der kontakter os med forskellige udfordringer, kan der være tale om følsomme personoplysninger. Disse behandles udelukkende af relevante personer i Frivilligcenter Fredericia, og kun hvis det er muligt at hjælpe borgeren videre til et frivilligt tilbud. Persondata af følsom karakter slettes umiddelbart efter behandlingen. 

Modtagere af vores nyhedsbrev er registreret med navn og e-mail i en lukket database med adgangskode.

Brugen af billeder på hjemmesider, sociale medier og internettet:                                                                                      Frivilligcenteret er forpligtet til at indhente samtykkeerklæring, hvis et portrætfoto ønskes brugt på vores hjemmeside eller på de sociale medier, og vi vil sikre, at vi i videst mulig omfang også sikrer information om brugen af situationsbilleder, fx fra en fodboldkamp, teaterforestilling mv, hvor man som enkeltperson fotograferes med en gruppe andre mennesker.

Louis Lindholm, leder af Frivilligcenter Fredericia, er dataansvarlig, og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du kan altid kontakte os på e-mail post@fc-fa.dk, hvis du har spørgsmål til ovenstående.

Revision af privatlivspolitikken                                                                                                                                                      Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Ved væsentlige ændringer vil vi udsende oplysninger herom. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside. 

Senest revideret 25. maj 2018.