Om osLær mere om frivilligcentret

Medlemskab af Frivilligcenter Fredericia

Medlemskab:

Medlemskab forudsætter accept af Fc-Fa's vedtægter.

Medlemskab af Fc-Fa kan alene opnås af foreninger eller organisationer.
Medlemskab kan ikke opnås af enkeltpersoner.

En medlemsforening skal have hjemsted og/eller virke i Fredericia Kommune, og yde frivilligt socialt arbejde til gavn for Fredericias borgere.

Optagelse af nye medlemsforeninger skal godkendes af Frivilligcentrets Forretningsudvalg (FU) på grundlag af skriftlig ansøgning med angivelse af den ansøgende forenings formål og sammensætning samt vedtægter.

Medlemsforeninger hæfter for overholdelsen af ordensregler ved deres medlemmers brug af Fa-Fa's lokalefaciliteter m.v.

Det er gratis at blive medlem.

Medlemskab kan normalt opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår.

Bestyrelsens indstilling til eksklusion af en forening skal godkendes på en ordinær eller ekstraordinær Generalforsamling efter Bestyrelsens indstilling.
Eksklusionen skal figurere under pkt. 6 på Generalforsamlingens dagsorden.