Om osLær mere om frivilligcentret

Samarbejdspartnere

Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe)

... er vores landsorganisation, som støtter mere end 80 medlemsorganisationer bestående af lokale frivilligcentre og selvhjælpsprojekter rundt omkring i Danmark. Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark samarbejder på landsplan og driver desuden frivilligjob.dk 


Center for Frivilligt Socialt Arbejde

... er det nationale videns center for frivilligt socialt arbejde. Centeret er lokaliseret i Odense og indsamler og formidler viden om feltet, yder konsulentstøtte og driver kursusvirksomhed.


Frivilligrådet

... er nedsat af Indenrigs- og socialministeriet og består af medlemmer udpeget i kraft af deres personlige engagement og kendskab til den frivillige sektor. Rådet har til opgave at rådgive ministeren og Folketinget om udviklingstendenser og muligheder inden for den frivillige sektor.


Frivilligt Forum

... er landsorganisation for frivillige sociale organisationer og foreninger i Danmark. Frivilligt Forum taler medlemmernes sag overfor det politiske system og arbejder for at der bliver skabt gode rammer for deres frivillige sociale arbejde. 


Fredericia Kommune

…støtter Frivilligcenter Fredericia og vi samarbejder bredt med kommunens forvaltninger om frivilligområdet. Fredericia Kommune har lavet en Frivilligportal på deres hjemmeside om frivillighed i kommunen.


Socialministeriet

… har en lang række puljer til støtte af frivillige sociale foreninger. Socialministeriet (nu: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold) støtter eksisterende frivilligcentre – herunder Frivilligcenter Fredericia – og etableringen af nye. Målet er, at der skal være et frivilligcenter i hver kommune. Ministeriet administrerer en række tilskudsordninger. En del af tilskudsordningerne udmøntes som ansøgningspuljer. Puljemidlerne kommer fra de årlige finanslove. Hovedparten af ansøgningspuljerne er oprettet med midler fra satsreguleringspuljen. Derudover administrerer de også enkelte tips- og lottopuljer.

Medlems- og brugerforeninger

Vores mål er at gøre foreningernes liv lidt nemmere: Vi giver foreningerne sparring på f.eks. fundraising og rekruttering. Foreninger kan deltage i kurser og låne lokaler til generalforsamlingen eller andre foreningsaktiviteter. Og vi synliggør det frivillige arbejde lokalt.