Om osLær mere om frivilligcentret

Frivilligcenter Fredericias behandling af personoplysninger:

  1. 1)Dataansvarlige:

Ansvarlig :                     Louis Lindholm , Frivilligcenter Fredericia, mail: louis.lindholm@fc-fa.dk

Databehandlere:        Charlotte Stenør Mikkelsen, Frivilligcenter Fredericia, mail: sekretar@fc-fa.dk

                                          Kristine Petersen, Frivilligcenter Fredericia, mail: projektmedarbejder@fc-fa.dk

  1. 2)Formål:

Formålet med denne forordning er, at sikre dig mod misbrug af dine personlige oplysninger og sikre, at du er oplyst om, hvilke oplysninger vi som Frivilligcenter bruger.

Du kan til enhver tid rette henvendelse, hvis du er tvivl om du er registreret og hvordan vi behandler oplysningerne / sikre de bliver slettet / makuleret efter en periode.

  1. 3)Hvad registrerer vi ?

Frivilligcenter Fredericia registrerer ved henvendelse fra borgere kun navn og adresse og evt. telefonnummer (almindelige personoplysninger), som er nødvendige for at kunne udføre vores opgaver. Oplysningerne slettes senest efter 6 måneder og bruges kun i form af baggrund for statistik, hvor der ikke kan udledes forhold om enkeltpersoner.

Der registreres IKKE personnumre på frivillige og borgere. De ansattes personnumre registreres og opbevares forsvarligt.

Når et ansættelsesforhold ophører slettes alle oplysninger senest efter 5 år.

  1. 4)Videregivelse af oplysninger:

Frivilligcenteret videregiver ikke oplysninger til eksterne parter.

Ansatte og frivillige har tavshedspligt og har underskrevet et tavshedsløfte.

  1. 5)Brugen af billeder på hjemmesider, sociale medier og internettet:

Frivilligcenteret er forpligtet til at indhente samtykkeerklæring, hvis et portrætfoto ønskes brugt på vores hjemmeside eller på de sociale medier og vi vil sikre, at vi i videst mulig omfang også sikrer information om brugen af situationsbilleder, fx fra en fodboldkamp, teaterforestilling mv, hvor man som enkeltperson fotograferes med en gruppe andre mennesker.

Hvad er en personoplysning?

Personoplysninger er enhver form for information, der kan henføres til bestemte personer, også selv om dette forudsætter kendskab til et personnummer, registreringsnummer eller lignende. Også oplysninger i form af f.eks. et billede eller et fingeraftryk er personoplysninger.

Selv om oplysninger som et navn eller en adresse er erstattet af en kode, er det stadig en personoplysning, hvis koden kan føres tilbage til den oprindelige personoplysning. F.eks. er oplysninger, der er krypteret, fortsat person-oplysninger, så længe der er nogen, der kan gøre oplysningerne læsbare og identificere de personer, det drejer sig om. Forordningen sondrer mellem følsomme og almindelige personoplysninger.

Følsomme personoplysninger:

Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering. Det er kun de oplysninger, der er nævnt her, der anses for følsomme oplysninger i forordningen.

Almindelige personoplysninger:

De personoplysninger, der ikke falder ind under kategorien ”følsomme personoplysninger”, kan kaldes ”almindelige personoplysninger”. Almindelige personoplysninger kan f.eks. være identifikationsoplysninger som f.eks. navn og adresse, oplysninger om økonomiske forhold, kundefor-hold eller andre lignende ikke-følsomme oplysninger.

Oplysninger om strafbare forhold:

Oplysninger om strafbare forhold kan være en oplysning om, at en person har begået en bestemt lovovertrædelse, men det kan også f.eks. være en oplysning om, at en person har adresse i et fængsel. Med andre ord er der tale om en oplysning om strafbare forhold, hvis det ud fra oplysningen kan udledes, at en person har begået noget strafbart.

Regler om behandling af oplysninger om strafbare forhold fremgår ikke af forordningen, men vil blive fastsat i de enkelte lande.

Oplysninger om CPR-nummer:

Regler om behandling af nationalt identifikationsnummer (i Danmark CPR-nummer) fremgår ikke af forordningen. Forordningen giver de enkelte lande mulighed for selv at fastsætte regler herom.

Den nye EU persondataforordning træder i kraft 25. maj 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frivilligcenter Fredericia

Vendersgade 63

7000 Fredericia

Tlf. 7210 6770

Mail: post@fc-fa.dk