Om osLær mere om frivilligcentret

Det kan vi

Da vi har en stor viden om det frivillige sociale liv i Fredericia og i resten af landet, kan vi svare på stort set alle spørgsmål, du måtte have, angående dette emne. Har du brug for hjælp eller støtte, kan vi formidle kontakten til den/de relevante foreninger. Vi kan også hjælpe dig med at starte et nyt projekt - se startsiden - eller hjælpe dig med at finde et frivilligt job

Vi yder støtte til alle medlems- og brugerorganisationer, dvs. grupper med et socialt formål og til enkelt personer og vi formidler viden om det frivillige sociale arbejde generelt og i lokalområdet. Med andre ord: Vi er bindeleddet mellem borgerne og de frivillige sociale foreninger.

Formidling af frivilligt arbejde

Vi annoncerer efter frivillige på vegne af vores medlems- og brugerforeninger via denne hjemmeside, i lokale medier og via brochurer og plakater vi selv producerer. Derudover tager vi ud i lokalområdet på uddannelsesinstitutioner, seniororganisationer m.m. og fortæller om, hvordan det er og hvad det giver at arbejde indenfor denne verden.

Foreningsstøtte

Vi yder rådgivning og støtte i forhold til stort set alle aspekter af foreningsdriften samt formidler information fra foreningerne - og om foreningerne - ud til Fredericias borgere.

Hjælp til Projektstart

Vi yder rådgivning, støtte og vejledning, såfremt en eller flere borgere har en idé til og ønsker at starte et projekt op, der har et frivilligt socialt formål.

Netværksdannelse

Da frivilligcenteret repræsenterer og servicerer 80 forskellige frivillige sociale foreninger, som alle på et overordnet har det formål at hjælpe borgere i Fredericia, ser vi det som en af vore fornemste opgaver at hjælpe foreningerne til at danne netværk på tværs af problemstillinger og fokus, således at de respektive foreninger kender til hinanden og hinandens virke, igen med det formål at hjælpe flest mulige mennesker - på den bedst mulige måde.

Borgerrettede aktiviteter

For at synliggøre frivilligcenteret - og dermed de tilknyttede foreninger - afholder vi jævnligt såkaldte borgerrettede aktiviteter, som fx. frivilligmarkeder, åbent hus, foredrag, temadage osv., hvor vi spreder budskabet om alle de tilbud og muligheder, der findes i den frivillige sociale verden.

Frivilligcenter Fredericia er medlem af Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe) og opfylder det fælles mindstegrundlag for frivilligcentre.