’I Frivilligcenter Fredericia skal man bære mundbind eller visir, når man færdes i fællesarealerne. Dvs. fra man kommer ind ad døren til man sidder ned på sin plads i lokalet, og igen når man forlader lokalet.

Mundbindp

Af helbredsmæssige grunde er nogle borgere undtaget dette påkrav. Så hvis I ser en borger uden mundbind eller visir her i Frivilligcenteret, så husk, at der kan være en god grund til, at en person ikke bærer værnemidler, og at årsagen ikke altid er synlig.’

Plakat Fritaget for mundbind og visir