ForeningerInformationer til foreninger

Samarbejde med virksomheder

Mulighederne er mange for foreningen og virksomheden, men det kræver ressourcer at starte et samarbejde og at vedligeholde det. Der er stor forskel på tanke- og arbejdsgange i virksomheder og foreninger, og dermed visse faldgrupper og en række spørgsmål, som er vigtige at være opmærksom på, inden I indgår et samarbejde – særligt hvis samarbejdet ikke blot handler om pengedonationer eller donationer af udstyr og inventar

I de seneste år er der kommet mere og mere fokus på samarbejde og partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Det kan fx være pengedonationer eller donationer af IT, kontorartikler eller møbler – men det kan også være virksomhedens medarbejdere, som bruger deres fritid eller arbejdstid på at hjælpe foreningen.

Medarbejderne kan fx deltage i enkeltstående aktiviteter, hvor de deltager i et arrangement, hjælper med at male og renovere foreningens lokaler, arrangerer et virksomhedsbesøg eller afholder et kursus for foreningens frivillige.

Medarbejderne kan også varetage løbende opgaver, hvor de i højere grad indgår i foreningens drift ved at hjælpe foreningen med IT, kommunikation og PR, fundraising, økonomisk og juridisk bistand eller ligefrem bliver lektiehjælpere eller deltager i værestedets daglige drift.

Et møde eller konsulentforløb kan fx handle om:

  • Hvad er jeres motivation og hvad vil I opnå?
  • Hvad kan være virksomhedens motivation og hvad kan I tilbyde en virksomhed?
  • Hvad vil I samarbejde omkring?
  • Hvilke virksomheder passer til jeres behov og værdier?
  • Hvordan kontakter I virksomheden?
  • Hvordan skal samarbejdet organiseret og plejes?
  • Skal I have en samarbejdsaftale?