Covid-19 og restriktioner har fortsat stor indvirkning på vores hverdag. Frivilligcenteret bakker op om restriktionerne og anbefalingerne, samtidig med at vi gerne vil være her for udsatte borgere/borgere, der ønsker hjælp.

Derfor indfører vi fra i dag flg. tilpasninger:

 • Vi er her (fortsat) i hverdagene, men kontorets åbningstid begrænses til tidsrummet kl. 10.00-13.00 (fredag 10.00-12.00).
 • Foreninger/grupper anmodes om at aflyse det, der kan aflyses.
 • Vælger man at mødes, skal restriktionerne overholdes.
 • Vi kan træffes på telefon 7210 6770 i vores åbningstid samt på e-mail: post@fc-fa.dk.
 • Ved uopsætteligt behov for kontakt, kan centerleder Louis Lindholm træffes på tlf. 2120 9614.

Frivilligcenter Fredericia

holder lukket

fredag efter Kr. Himmelfarts Dag,

den 14. maj 2021.

ForeningerInformationer til foreninger

Bestyrelsesarbejde

En god og velfungerende ledelse, der er sin opgave og ansvar bevidst

Tag fat i os, hvis I skal starte en ny forening eller blot har behov for at udvikle jeres praksis eller for at skaffe jer yderligere oplysninger.

Bestyrelsen er som regel valgt på en generalforsamlingen og udfører den overordnede ledelse af foreningen - i overensstemmelse med vedtægterne og de beslutninger, generalforsamlingen har truffet. Bestyrelsens rolle er først og fremmest at diskutere og beskrive de overordnede visioner og fremadrettede mål for foreningen, men bestyrelsen kan også tage del i de daglige aktiviteter og den daglige drift.

Uanset, hvordan bestyrelsen arbejder, er det en god ide at være opmærksom på arbejdsfordelingen mellem bestyrelse og frivillige og eventuelt ansatte - og ikke mindst at være sit bestyrelsesansvar bevidst.

Bestyrelsen har fx det overordnede ansvar for foreningens økonomi, og den kan potentielt blive erstatningspligtig, hvis den handler uforsvarligt eller i strid med aftalte retningslinjer. Og hvis foreningen har ansatte, så har bestyrelsen et ansvar som arbejdsgiver, og det kræver særlige kompetencer og retningslinjer.

Et møde eller konsulentforløb kan fx handle om:

 • Bestyrelsens opgaver og ansvar
 • Hvad indebærer det, at bestyrelsen leder foreningen mellem generalforsamlingerne?
 • Bestyrelsens konstituering og formandens rolle
 • Hvordan laver vi en god forretningsorden?
 • Hvordan sikrer vi et godt samarbejde i bestyrelsen?
 • Hvordan med økonomi, har jeg et personligt økonomisk ansvar?
 • Ansættelse af en lønnet medarbejder