BorgerInformation til dig som borger

Borger

Hvis man vil finde en frivillig social forening, så kan man kigge i Hvem Hjælper Hvem,

Fredericias Sociale Vejviser, hvor man hurtigt kan danne sig et overblik.

Hvis man vil have et overblik over kommunale tilbud, så er det straks mere besværligt. Der findes nemlig ikke nogen vejviser med kommunale tilbud.

Hvis man kan samle både frivillige og kommunale tilbud i en vejviser, ville det være en kæmpe fordel for både borgere, kommunalt ansatte og foreningsfrivillige.

Derfor introduceres Socialkompas nu i Fredericia.

Socialkompas bygger bro mellem borger, civilsamfund og kommune.

Socialkompas er en webside, hvor borgere og pårørende nemt kan søge hjælp til deres

aktuelle livssituation og finde det helt rette tilbud, uanset om det er frivilligt eller kommunalt.

Frivillige organisationer kan synliggøre deres indsatser, og kommunale medarbejdere kan her få et samlet overblik over tilbud, der er tilgængelige for deres borgere.

Socialkompas fungerer som den lokale infrastruktur og det tilbudsoverblik, som borgere, foreninger, frivillige og fagprofessionelle har efterspurgt i årevis.

Portalen er udviklet af landsorganisationen Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe) og udbredes på landsplan i løbet af 2023-2024.

Mange kender ”Hvem Hjælper Hvem – Den sociale vejviser i Fredericia Kommune”, som

Frivilligcenter Fredericia har publiceret i mange år både online og på tryk. Men vores sociale vejviser har ikke gode søgemuligheder på aktivitets- og målgruppeniveau og den omfatter heller ikke de kommunale tilbud.

Socialkompas skaber overblik over frivillige sociale og sundhedsrettede foreningstilbud samt åbne og gratis kommunale tilbud.

Formålet med portalen er, at det skal være nemt at finde det helt rigtige tilbud – hvad enten man som borger selv leder efter hjælp og støtte, er pårørende eller som professionel har brug for at kunne henvise til frivillige sociale tilbud. Portalen guider og viser vej.

Se den lokale udgave af portalen her:

https://fredericia.socialkompas.dk

 

 Socialkompas