BorgerInformation til dig som borger

Projekt Frivillig - nyt initiativ for ny målgruppe

Projektfrivillig logo RGB

Med Projekt Frivillig har I som forening nu mulighed for at komme direkte i kontakt med de ca. 250.000 elever på   ungdomsuddannelser landet over. Det eneste, I skal tilbyde, er afgrænsede frivillige forløb (min. 20 timer). Projekt frivillig har skabt rammerne for, at I får adgang til den ressource og det potentiale, der ligger i målgruppen af unge på ungdomsuddannelser. Som forening kan I overveje: Hvilke kompetencer har unge, som vi kan bruge i vores forening? eller hvilke arbejdsopgaver i vores forening kan umiddelbart være et ungejob? Er der gamle/nye drømme, der skal frem igen? På projektfrivillig.dk kan I opslå jeres forløb. Hør mere på FrivilligCenter Fredericia.

Viser vejen for alle danske foreninger til de unge på ungdomsuddannelserne!

Formålet er, at de unges kendskab til frivilligt arbejde fremmes, og at flere unge engagerer sig i frivilligt arbejde.

Det nye ved Projekt Frivillig - i forhold til andre typer frivilligt arbejde - er, at eleven får et bevis for sin indsats - et Frivilligbevis. Frivilligbeviset kan vedlægges eksamenspapirerne.

I kraft af Projekt Frivillig får foreninger nu adgang til den ressource og det potentiale, der ligger i målgruppen af unge på ungdomsuddannelserne.

For at gøre tilgangen til Projekt Frivillig lettere både for elever på ungdomsuddannelser og foreninger, er det muligt via www.projektfrivillig.dk både at opslå og søge forløb. Det er også muligt for foreninger og organisationer at registrere sig i foreningsdatabasen, hvis den ønsker at blive kontaktet af en frivillig, så man i fællesskab kan sammensætte et Projekt Frivillig forløb.

FAKTA: Projekt Frivillig begyndte 1. februar 2010 som et led i regeringens Kvalitetsreform. Initiativet skal fremme en frivillighedskultur, hvor det bliver naturligt, at man ud over sin uddannelse og job involverer sig aktivt i det danske samfund.

Initiativet er blevet til som et tværministerielt samarbejde mellem Social-, Undervisnings- og Kulturministeriet. Socialministeriet er som koordinerende ministerium formelt ejer af projektet.

Landssekretariatet for Projekt Frivillig er institutionelt tilknyttet Center for frivilligt socialt arbejde, men har status som selvstændigt projekt med egen grundbevilling på finansloven. Landssekretariatet har hjemme i Odense, hvorfra initiativet koordineres med bl.a. uddannelsesinstitutioner, regionale Projekt Frivilligcentre, elevorganisationerne, foreninger og organisationer.

Historien bag - fra vision til virkelighed

Det begyndte med, at en socialminister og en undervisningsminister fik en idé. To fuldmægtige blev sat på opgaven. Få linier fra Kvalitetsreformen var deres udgangspunkt. De nedsatte en udvalgsgruppen, som bestod af ledende repræsentanter fra SOSU-lederforeningen, Rektorforeningen, Det Danske Spejderkorps, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Erhvervsskolernes elevorganisation, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS), Frivilligrådet, Paraplyorganisationen FriSe, Ungdommens Røde Kors. Udvalgsgruppen er siden overgået til følgegruppen, der foruden udvalgsgruppen rummer Center for frivilligt socialt arbejde. Navnet 'Projekt Frivillig' kan klinge af et midlertidigt projekt. Det er det ikke. Projekt Frivillig regnes for en permanent ordning. Men for den unge er det jo et midlertidigt projekt - et afgrænset forløb. Deraf navnet Projekt Frivillig.

Sagen: nogle mennesker er frivillige, fordi de brænder for en sag. Det kan f.eks. være miljø, dyrevelfærd, menneskerettigheder eller noget helt andet. At brænde for en "sag" betyder, at man synes, at sagen er så vigtig, at man ikke lade være med at gøre noget for den.

Karriere: Det har betydning, hvad du laver i din fritid. Når du søger et job eller en læreplads, bliver der ofte lagt mærke til, hvad du laver i din fritid. At du laver frivilligt arbejde, fortæller noget om, hvem du er som person. Derfor kan et frivilligt arbejde ofte afgøre kampen om jobbet eller lærepladsen.

Sociale forventninger: Nogle vælger at blive frivillige, fordi de søger nye venner. Der kan være mange grunde til at behovet for nye venner opstår. Det kan f.eks. være, at du er flyttet til et nyt sted, du er vokset fra dine gamle venner eller du gerne vil have flere venner. Nogle oplever, at de får en helt anden status og popularitet gennem det frivillige arbejde end de f.eks. har i skolen.

Indflydelse/magt: nogle er frivillige, fordi det giver dem et kick, at få deres ideer ført ud i livet. I en forening er der næsten altid ting, der skal organiseres eller planlægges. Desuden er der ofte mange mennesker, der skal fungere sammen i foreningen. Det kræver gode ledere - idé- og initiativrige mennesker. En del ledere i erhvervslivet har udviklet deres lederevner gennem frivilligt arbejde.

Kammeratskab: Rigtig mange frivillige er frivillige, fordi en kammerat opfordrede dem til det. Det styrker ofte kammeratskabet at lave noget sammen. Sammen får I nogle sjove og gode oplevelser.

Identitet: identitet handler om, hvordan man opfatter sig selv. Det drejer sig blandt andet om, hvilke ting eller forestillinger, man føler sig knyttet til. Med frivilligt arbejde har du mulighed for at få en større forståelse af dig selv. Du har mulighed for at prøve dig selv af i forskellige sammenhænge og blive lidt klogere på, hvad du synes om og ikke synes om. Det kan måske gøre dig klogere på, hvilken uddannelse, du senere skal vælge.

Værdier: værdier handler om det, som er betydningsfuldt eller værd at stræbe efter. Hvad er vigtigt for dig? Mange laver frivilligt arbejde, fordi de føler en værdi i det, som de laver. Værdien kan være "sagen", de brænder for, eller det kan være den personlige tilfredsstillelse, som det giver at udføre arbejdet. Hvad er værdifuldt for dig?

Læring: I løbet af ungdomsuddannelsen lærer du mange forskellige ting. Ting, som du ofte ikke har mulighed for at prøve af i praksis. I en forening kan du prøve nogle færdigheder af i virkeligheden. Måske lærer du en masse om økonomi og regnskab. Ved at følge kassereren i foreningen kan du få erfaringer med foreningens økonomi og regnskab. Måske skal du være frisør. Det kræver, at du er god til at lytte og snakke med folk. Der findes frivilligt arbejde, hvor det netop handler om at lytte og snakke med andre. I en forening har du mulighed for at lære nye og spændende ting af de andre frivillige. Ofte lærer man på en anden måde, fordi man får lov at gøre tingene imens.