BorgerInformation til dig som borger

Frivilligbank

Frivilligcenter Fredericia ønsker at oprette et korps af frivillige, der tilknyttes Frivilligcenteret som en gruppe i en ’frivilligbank’. Frivilligcenteret får ofte henvendelser fra/om borgere med behov for hjælp, men hvor vi pt. ikke har et relevant tilbud, blandt andet på grund af manglende frivillige med de kompetencer, der skal i spil for at give støtte til mennesker med udfordringer. De frivilliges roller/opgaver vil være af forskellig karakter – alt efter baggrund og interesse og den tid, de ønsker at bruge på frivillighed, men hvor fællesnævner er, at de ønsker at gøre en forskel for et medmenneske, der står i en svær livssituation. Derfor søger vi ikke frivillige med en specifik baggrund, men med mange forskellige baggrunde og kompetencer.

Det handler om at gribe borgere, der vurderes at kunne have brug for en frivillig indsats, hvad enten det drejer sig om hjælp til at overskue egen økonomi, at finde vej ud af social isolering/ensomhed og give borgeren mulighed for at genvinde egen livsmestring og se egne handlemuligheder. Det kan fx være borgere, der er landet i en blindgyde både psykisk og økonomisk, og/eller som mangler netværk, og som har brug for en frivillig håndsrækning i en afgrænset periode.

At blive mødt i øjenhøjde af et givende medmenneske uden for rammerne af ’systemet’, opleves som særligt effektfuldt af borgeren. Det personlige møde med en frivillig med overskud er en uvurderlig støtte for en borger, der ikke selv kan overskue hverdagen i en sårbar periode af sit liv.

Som frivillig i ’Frivilligbanken’ vil du blive tilbudt temadage m.m., der kan hjælpe med at klæde dig på til frivilligrollen. Vi vil desuden tilbyde løbende dialog og sparring/supervision.

Vil du gøre en forskel for et andet menneske, og være en del af fællesskabet, eller høre mere om ’Frivilligbanken’, så kontakt Frivilligcenter Fredericia, Dronningensgade 97 bygn. B, tlf. 7210 6770 eller på e-mail: post@fc-fa.dk.
Kontoret har åbent mandag-torsdag kl. 9.00-15.00, fredag kl. 10.00-12.00.