• Hjælp til ukrainske flygtninge

  Hjælp til ukrainske flygtninge

  Frivilligcenter Fredericia vil gerne være bindeleddet
  imellem flygtningene, frivillige og de frivillige organisationer.

  Se mere her

 • Præsentation af Frivilligcenter Fredericia

  Præsentation af Frivilligcenter Fredericia

  Se mere her

 • Voksenværket

  Voksenværket

  ny mulighed for at samles
  om kreativitet i Fredericia

  Se mere her

 • KOM MED I DET NYE SOCIALKOMPAS!

  KOM MED I DET NYE SOCIALKOMPAS!

  Nu introduceres Socialkompas i Fredericia.

  Se mere her

 • Indkaldelse til generalforsamling

  Indkaldelse til generalforsamling

  mandag den 11. marts 2024 kl. 19.00-21.00 i lokale 12, Dronningensgade 97, 1. sal.

  Se mere her

Indkaldelse til generalforsamling

Til medlemsforeningerne.

15.02.2024

Indkaldelse til generalforsamling

mandag den 11. marts 2024 kl. 19.00-21.00 i lokale 12, Dronningensgade 97, 1. sal.

Dagsorden jvf. vedtægter:           

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden til godkendelse.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til orientering.

4. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget.

5. Indkomne forslag:

(Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde pr. mail toschmidt@profibermail.dk senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse)

6. Valg af formand (på valg i ulige år):

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er:

 • Dorte Schandorph Jensen, Autismeforeningen - genopstiller
 • Kirsten Berntsen, Støtteforeningen Krisecenter for Kvinder - genopstiller
 • Anne Merete Gerdes Bertelsen, Kræftens Bekæmpelse - genopstiller

8. Valg af 2 suppleanter

 • Freddy Parsberg, Lungeforeningen – genopstiller.
 • Nyvalg af suppleant

9. Eventuelt.

Den enkelte organisation har 1 stemme.

Af pladshensyn henstiller vi til, at der max. deltager 2 personer fra hver forening.

Indkomne forslag samt revideret regnskab vil være fremlagt i Frivilligcenteret eller kan rekvireres 8 dage før generalforsamlingen.

Der vil være kaffe/brød, derfor tilmelding til kontoret senest

mandag den 4. marts 2024 på: post@fc-fa.dk eller på telefon 7210 6770.

Venlig hilsen

Tove Schmidt

Formand

Frivilligcenter Fredericia